Οι περισσότεροι άνθρωποι αποκοιμούνται χωρίς να απαλλαγούν από τις εντάσεις τους. Αυτό ονομάζεται νίντρα. Νίντρα σημαίνει ύπνος, ασχέτως του τι και του πώς. Γιόγκα νίντρα σημαίνει ύπνος απαλλαγμένος από όλα τα βάρη και είναι, στο σύνολό του, μιας ευδαιμονικής ανώτερης ποιότητας {…}

Σουάμι Σατυανάντα Σαρασουάτι (1923-2009)

Η γιόγκα νίντρα είναι ένας αποτελεσματικός και δραστικός τρόπος ψυχικής και σωματικής ξεκούρασης.

Δεν εμπεριέχει σωματική κίνηση. Αντιθέτως αυτό που σταδιακά επιδιώκει ο ασκούμενος είναι η απόλυτη ακινησία, με τα μάτια κλειστά, καθόλη τη διάρκεια της άσκησης, χωρίς όμως να αποκοιμηθεί.

Ο ασκούμενος εξασκεί την αυτοκυριαρχία και την επίγνωσή του ενώ ταυτόχρονα το σώμα εισέρχεται σε μια κατάσταση βαθιάς χαλάρωσης.

  • Ανακουφίζει απο την ένταση, την υπερένταση και το άγχος
  • Ανακουφίζει απο πονοκεφάλους, μυικούς πόνους και νευραλγίες
  • Ξεκουράζει και ανανεώνει το μυικό, το κυκλοφορικό το νευρικό και το αναπνευστικό σύστημα
  • Μια ώρα πρακτικής ισούται με τέσσερις ώρες συνηθισμένου ύπνου
  • Ισχυροποιεί την επίγνωση, την διαίσθηση και την δημιουργικότητα
  • Ενισχύει την αντιληπτική επίγνωση και τον συναισθηματικό έλεγχο
  • Είναι μια εντελώς διαφορετική και πρωτότυπη εμπειρία

 

Σημείωση: Οι ασκούμενοι οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν ψυχικές, ψυχολογικές ή εγκεφαλικές ιδιαιτερότητες.