Ακασικά Αρχεία μέσω Εκκρεμούς

Τα Ακασικά Αρχεία πιστεύεται ότι είναι ένα σύνολο όλων των ανθρώπινων γεγονότων, σκέψεων, λέξεων, συναισθημάτων και προθέσεων που έχουν συμβεί στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. Συχνά περιγράφονται ως μια μεταφυσική βιβλιοθήκη ή βάση δεδομένων κοσμικής γνώσης και σοφίας. Το εκκρεμές λειτουργεί ως μεταφορέας ενέργειας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λάβει ενδιάμεση καθοδήγηση. Η πρόσβαση στα Ακασικά Αρχεία μέσω της χρήσης του εκκρεμούς είναι μια πρακτική που περιλαμβάνει την αξιοποίηση του υποσυνείδητου και τη σύνδεση με υψηλότερους πνευματικούς κόσμους για να λάβουμε περαιτέρω καθοδήγηση.

Τα οφέλη της χρήσης ενός εκκρεμούς για την πρόσβαση στα Ακασικά Αρχεία περιλαμβάνουν:

  • Καθαρότητα και Ενόραση: Συνδεόμενοι με τα Ακασικά Αρχεία μέσω της χρήσης του εκκρεμούς, μπορούμε να αποκτήσουμε καθαρότητα και ενόραση σε διάφορες πτυχές της ζωής, συμπεριλαμβανομένων παλαιότερων εμπειριών, τρεχουσών προκλήσεων, μελλοντικών δυνατοτήτων, μνήμες από προηγούμενες ζωές, ψυχικές συμφωνίες και πνευματική καθοδήγηση. Αυτό μπορεί να παρέχει πολύτιμες ενδείξεις και καθοδήγηση για την προσωπική ανάπτυξη και τη μεταμόρφωση.
  • Θεραπεία και Μεταμόρφωση: Η εξερεύνηση των Ακασικών Αρχείων, μπορεί να διευκολύνει την αντιμετώπιση και τη μεταμόρφωση σε φυσικό, συναισθηματικό, νοητικό και πνευματικό επίπεδο. Μέσω της καθοδήγησης και της επεξεργασίας των μνημών από προηγούμενες ζωές, οι άνθρωποι μπορούν να απελευθερώσουν συναισθηματικά εμπόδια, τραύματα και αρνητικές πεποιθήσεις που μπορεί να τους κρατούν πίσω στην τρέχουσα ζωή τους.
  • Πνευματική Ανάπτυξη: Η θεραπεία των Ακασικών Αρχείων δεν είναι μόνο για την επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων, αλλά και για την προώθηση της πνευματικής ανάπτυξης, της ενδυνάμωσης, της αυτογνωσίας και της συνειδητότητας. Συνδεόμενοι με τις εμπειρίες από προηγούμενες ζωές, οι άνθρωποι μπορούν να κατανοήσουν πιο βαθιά το ταξίδι της ψυχής τους, το σκοπό τους και την εξέλιξή τους σε διάφορες ζωές.
  • Η θεραπεία μέσα από τα Ακασικά Αρχεία έχει χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση ευρέως φάσματος θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων φοβιών, προκλήσεων στις σχέσεις, χρόνιων προβλημάτων υγείας, συναισθηματικών τραυμάτων και πνευματικών κρίσεων.
  • Σύνδεση με τον Ανώτερο Εαυτό και τους Οδηγούς: Η πρόσβαση στα Ακασικά Αρχεία μπορεί να εμβαθύνει τη σύνδεση ενός ατόμου με τον ανώτερο εαυτό του, τους οδηγούς του και τη θεϊκή συνείδηση. Αυτό μπορεί να διαδραματίσει έναν ρόλο στη δημιουργία εμπιστοσύνης, εσωτερικής ειρήνης και πνευματικής ευθυγράμμισης.

Στη Shala μας γίνονται ατομικές συνεδρίες κατόπιν συνεννοήσεως, σε καμία περίπτωση όμως οι θεραπείες δεν αντικαθιστούν την ιατρική, ούτε ο θεραπευτής δίνει ιατρικές συμβουλές ή επεμβαίνει σε οποιαδήποτε ιατρική αγωγή έχει δοθεί στον θεραπευόμενο.