Αναδρομή

H Αναδρομή είναι μια μορφή θεραπευτικής παρέμβασης που στοχεύει στην εξερεύνηση και θεραπεία εμπειριών από προηγούμενες ζωές που αποθηκεύονται στον υποσυνείδητο νου. Εστιάζει στην προσωπική ανάπτυξη και μεταμόρφωση του θεραπευόμενου.

Εδώ είναι μερικά βασικά σημεία σχετικά με τη θεραπεία αναδρομής:

  • Εξερεύνηση Προηγούμενων Ζωών: περιλαμβάνει την καθοδήγηση ατόμων σε μία χαλαρωτική κατάσταση και υπάρχει σταδιακή πρόσβαση σε μνήμες και εμπειρίες από προηγούμενες ζωές. Αυτές οι μνήμες, που πιστεύεται ότι αποθηκεύονται στον υποσυνείδητο νου, μπορεί να εμφανιστούν και να παρέχουν πληροφορίες σε τρέχουσες καταστάσεις της ζωής, συμπεριφορές και προκλήσεις. Τα άτομα μπορεί να θυμηθούν ζωηρές λεπτομέρειες, συναισθήματα και αισθήσεις από προηγούμενες ενσαρκώσεις.
  • Θεραπεία Τραύματος και Ψυχολογικών Πληγών: Ο κύριος στόχος είναι η αναγνώριση και η αντιμετώπιση ανεπίλυτων θεμάτων ή τραυμάτων από προηγούμενες ζωές που ενδέχεται να επηρεάζουν την παρούσα ζωή ενός ατόμου. Με την επανάληψη και επεξεργασία αυτών των εμπειριών, τα άτομα μπορούν να απελευθερώσουν συναισθηματικά τραύματα και φόβους που ενδέχεται να παρεμποδίζουν την προσωπική τους ανάπτυξη και ευημερία.
  • Αναγνώριση Προτύπων και Θεμάτων: επιτρέπει στα άτομα να αναγνωρίσουν επανειλημμένα πρότυπα, θέματα και σχέσεις σε διαφορετικές ζωές. Κατανοώντας τις υποκείμενες δυναμικές, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν σαφήνεια και προοπτική στις τρέχουσες συνθήκες και σχέσεις της ζωής τους.
  • Μέσω της αναδρομής, τα άτομα μπορούν να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του ταξιδιού της ψυχής τους και του σκοπού τους σε πολλές ζωές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη κατανόηση, αποδοχή και ενδυνάμωση στην αντιμετώπιση των προκλήσεων και των επιλογών της ζωής.
  • Η θεραπεία αναδρομής στοχεύει στη διευκόλυνση της θεραπείας και της επίλυσης μέσω της επεξεργασίας των εμπειριών από προηγούμενες ζωές σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον. Μέσα από την αποδοχή, προωθείται η συναισθηματική, νοητική και πνευματική ευεξία.
  • Η θεραπεία αναδρομής έχει χρησιμοποιηθεί για να αντιμετωπίσει μια ευρεία γκάμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων φοβιών, προκλήσεων στις σχέσεις, χρόνιων προβλημάτων υγείας, συναισθηματικών τραυμάτων και πνευματικών κρίσεων. Μπορεί επίσης να προάγει την προσωπική ανάπτυξη, την αυτό-ανακάλυψη και την ενδυνάμωση.
  • Ολοκλήρωση και Εφαρμογή: Μετά από μια συνεδρία θεραπείας αναδρομής, τα άτομα μπορεί να έχουν μια σειρά συναισθημάτων και ανακαλύψεων. Χρειάζεται να ενσωματώσουν και να εφαρμόσουν τα μαθήματα που έχουν μάθει, στην καθημερινή τους ζωή. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την ανασκόπηση της συνεδρίας, την καταγραφή σε ημερολόγιο, την πρακτική της αυτό-φροντίδας και τη λήψη συνειδητών επιλογών.

Στη Shala μας γίνονται ατομικές συνεδρίες κατόπιν συνεννοήσεως, σε καμία περίπτωση όμως οι θεραπείες δεν αντικαθιστούν την ιατρική, ούτε ο θεραπευτής δίνει ιατρικές συμβουλές ή επεμβαίνει σε οποιαδήποτε ιατρική αγωγή έχει δοθεί στον θεραπευόμενο.