Γνωσιακή Συμπεριφορική Κλινική Υπνοθεραπεία

Στη Shala μας, λειτουργούμε μέσα από καθοδήγηση δημιουργώντας ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον για το άτομο ώστε να εξερευνήσει τον εσωτερικό κόσμο του και να κάνει θετικές αλλαγές. Προσαρμόζουμε τη θεραπευτική προσέγγιση στις μοναδικές ανάγκες, τις προτιμήσεις και τους στόχους του ατόμου, χρησιμοποιώντας μια συνδυασμένη προσέγγιση τεχνικών για να προωθήσουμε την ίαση και τη μεταμόρφωση.

Στη Shala μας γίνονται ατομικές συνεδρίες κατόπιν συνεννοήσεως, σε καμία περίπτωση όμως οι θεραπείες δεν αντικαθιστούν την ιατρική, ούτε ο θεραπευτής δίνει ιατρικές συμβουλές ή επεμβαίνει σε οποιαδήποτε ιατρική αγωγή έχει δοθεί στον θεραπευόμενο.